Επανίδρυση του Κράτους...
14.03.09

"Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ο πρόεδρος του ΕΙΡΤ επί Ιωαννίδη", αναφέρει στην ιστοσελίδα της η ανεξάρτητη δημοσιογραφική πηγή Piazza del Popolo. Συγκεκριμένα:


"Στις 22 Νοεμβρίου 2007, ο (νεοδιορισμένος τότε) υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευριπίδης Στυλιανίδης προχώρησε, ως είθισται, στο διορισμό της νέας Εφορείας των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), του επίσημου φορέα που είναι αρμόδιος για τη διαφύλαξη, ταξινόμηση και διάθεση στο ερευνητικό κοινό των κάθε λογής κρατικών αρχείων. Ως πρόεδρο του οργάνου, που σύμφωνα με το Ν. 1946/1991 είναι αρμόδιο για «τον καθορισμό των βασικών αξόνων της πολιτικής των ΓΑΚ» και τη χορήγηση αδειών για τη «μελέτη, μεταγραφή, φωτογράφηση κ.λπ.» του αρχειακού υλικού, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης διόρισε τον επίτιμο καθηγητή Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Μανάφη, [...]
του ανθρώπου που,την άνοιξη του 1974, είχε διοριστεί από τη δικτατορία Ιωαννίδη πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας – Τηλεοράσεως (ΕΙΡΤ), του κεντρικού δηλαδή προπαγανδιστικού μηχανισμού της χούντας!".

Ολόκληρο το άρθρο σχετικά με τη "Χουντική επανίδρυση του Κράτους", όπως καταγγέλεται, βρίσκεται αναρτημένο, μαζί με το ΦΕΚ του διορισμού (ΦΕΚ 2008/Γ/944), στο http://piazzadelpopolo.blogspot.com

Η είδηση είναι αναδημοσιευμένη από τον Ιο της Ελευθεροτυπίας.